Kaartclub algemeen

Vriendenclub

Al sinds de schooljaren heeft Ben Deterink een vriendenclub die bestaat uit:

Hennie Oude Wolcherink, Gerrit Ensink, Gerrit Voorhuis, Henk Bossink en Ben Deterink. Later zijn we een kaartclub begonnen met de naam Schoppen Vijf. Deze kaartclub bestaat inmiddels al meer dan 45 jaar. In de loop der jaren hebben we een nieuw lid toegevoegd aan de kaartclub en dat is Jos Broenink.

We hebben samen heel veel mooie dingen beleefd en veel gedaan maar ook minder mooie dingen. Lees verder over de geschiedenis van de vriendenclub annex kaartclub op de volgende pagina’s.